I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ERASMUSRÓL

 1. Mi az Erasmus program?
 2. Erasmus Program a Nyíregyházi Főiskolán
II. KIUTAZÓ HALLGATÓKNAK
 1. Mit jelent „Erasmus- diáknak” lenni?
 2. Ki lehet Erasmus diák?
 3. Milyen juttatásokban részesülhet egy Erasmus diák?
 4. Hol és hogyan kell pályáznod, hogy te is Erasmus diák lehess?
 5. Hol és hogyan juthatsz bővebb információhoz az Erasmus programról?
 6. Megválaszthatod-e, hogy hol szeretnél tanulni, mint Erasmus diák?
 7. Mik a kiutazó hallgató feladatai?
 8. Milyen dokumentumokkal találkozhatsz az Erasmus program során?
 9. Szakmai gyakorlat
 10. Az Erasmus hallgatók jogai és kötelezettségei
 11. Letölthető dokumentumok

III. KIUTAZÓ OKTATÓKNAK

 1. Mit jelent a külföldi oktatói mobilitás?
 2. Ki lehet Erasmus oktató?
 3. Milyen juttatásokban részesülhet egy oktató az Erasmus program keretében?
 4. Hol és hogyan kell pályázni?
 5. Hol és hogyan juthat bővebb információhoz az Erasmus programról?
 6. Megválaszthatja-e, hogy hol szeretne oktatni, mint Erasmus vendégoktató?
 7. Mik a kiutazó oktató feladatai?
 8. Milyen dokumentumokkal találkozhat az Erasmus program során?
 9. Megpályázható intézmények
 10. Letölthető dokumentumok

IV. SZEMÉLYZETI MOBILITÁS

 1. Mit jelent a külföldi személyzeti mobilitás?
 2. Ki pályázhat?
 3. Hol és hogyan kell pályázni?
 4. Hol és hogyan juthat bővebb információhoz az Erasmus személyzeti mobilitás programról?
 5. A személyzet képzésének jogviszonyai – munkaterv
 6. Személyzet mobilitása támogatási szerződés – pénzügyek
 7. Mik a kiutazó feladatai?
 8. Milyen dokumentumokkal találkozhat az Erasmus program során?

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK AZ ERASMUSRÓL

1. Mi az Erasmus program?

1995-ben indult az Európai Unió Socrates programja, amely az oktatás minden szintjét - az óvodai képzéstől, a köz- és nyelvoktatáson át a felnőttoktatásig - támogatja. Ezen belül az Erasmus (European Community Action Schemes for the Mobility of University Students) program kifejezetten a felsőoktatási intézmények fejlesztési törekvéseit segíti. A magyar felsőoktatási intézmények először 1997-ben adhattak be pályázatot az Erasmus programban való részvételre. 2007-től az Erasmus a Lifelong Learning (LLP) program keretei között működik.

2. Erasmus program a Nyíregyházi Főiskolán

A LLP Erasmus program, hasonlóan a Tempus programhoz, felsőoktatási intézmények európai együttműködését, közös oktatási tevékenységek és oktatói, hallgatói cserék végrehajtását támogatja. A LLP Erasmus a programban résztvevő országok által befizetett hozzájárulásból, valamint a végfelhasználók biztosította kiegészítő forrásokból finanszírozódik.

Kétoldalú szerződések alapján a koordinátor-intézményben az ezzel a feladattal megbízott személy (az intézményi Erasmus koordinátor) állítja össze az Intézményi Szerződést, amely tartalmazza a tervezett hallgatói hónapok és oktatói hetek számát.

A Nyíregyházi Főiskola (illetve akkori jogelődje, a BGYTF) először az 1999/2000-es tanévben nyújtott be intézményi pályázatot az Erasmus programra.

Erasmus hallgatói mobilitás - tanulmányi:

Tanév

Kiutazó hallgatók

Külföldi hallgatók

2000/2001

13

1

2001/2002

15

5

2002/2003

12

12

2003/2004

19

12

2004/2005

6

19

2005/2006

24

18

2006/2007

35

18

2007/2008

39

23

2008/2009

51

16

2009/2010

39

11

Erasmus hallgatói mobilitás - szakmai gyakorlat:

Tanév

Kiutazó hallgatók

Külföldi hallgatók

2007/2008

11

2

2008/2009

6

5

2009/2010

11

4

Erasmus oktatói mobilitás:

Tanév

Kiutazó oktatók

Külföldi oktatók

2000/2001

12

4

2001/2002

8

2

2002/2003

4

-

2003/2004

14

-

2004/2005

-

-

2005/2006

15

7

2006/2007

16

9

2007/2008

20

6

2008/2009

22

7

2009/2010

21

10

Erasmus adminisztratív személyzeti mobilitás:

Tanév

Kiutazó személyzet

Külföldi admin. személyzet

2007/2008

12

0

2008/2009

7

6

2009/2010

7

0

A külföldi hallgatók országonkénti mobilitása:

A táblázat megtekinthetőitt.

A Nyíregyházi Főiskola Erasmus koordinátora:

Máthé Katalin - katalin.mathe@nyf.hu
Nemzetközi Kapcsolatok Iroda
4400 Nyíregyházi Főiskola, Sóstói út 31/b.
Tel: 42/599-495

Ügyintéző szerv:

Nemzetközi Kapcsolatok Iroda - international.center@nyf.hu
4400 Nyíregyházi Főiskola, Sóstói út 31/b.
'B' épület 171/B
Tel: 42/ 599-495

II. KIUTAZÓ HALLGATÓKNAK

1. Mit jelent „Erasmus diáknak” lenni?

Az Erasmus diák az az egyetemi vagy főiskolai hallgató, aki az Erasmus program keretében valamely európai országban tanulhat legalább három hónapig, de maximum egy évig, és ehhez számára a program ösztöndíjat folyósít.

2. Ki lehet Erasmus diák?

Aki magyar állampolgár (illetve regisztráltan tartózkodik Magyarországon); aki beiratkozott hallgatója valamely államilag elismert diplomát adó intézménynek; aki befejezte felsőfokú tanulmányainak első évét; aki a tanszéke által kiírt és elbírált pályázaton nyert.

3. Milyen juttatásokban részesülhet egy Erasmus diák?

Minden Erasmus diák mentesül a fogadóintézményben a tandíj fizetése alól, illetve nem kell fizetnie az intézmény által nyújtott szolgáltatásokért (beiratkozás, vizsgadíj, laboratóriumok, használata stb.). A legtöbb esetben - de nem kötelező érvényűen - a hallgatók Erasmus ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj mértéke - az intézmény nagyságától, az utazó diákok számától stb. függően - igen változó lehet.

4. Hol és hogyan kell pályáznod, hogy te is Erasmus diák lehess?

A pályázati kiírásokat minden év márciusától érdemes figyelni a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda honlapján (http://nkkerasmus.nyf.hu). A beadandó pályázatok formáját és a pályázat beadásának helyét szintén az intézmény határozza meg. Ebben segítséget a kari/tanszéki Erasmus koordinátorok nyújtanak.

5. Hol és hogyan juthatsz bővebb információhoz az Erasmus programról?

A TEMPUS Közalapítvány honlapjáról, mely számos egyéb Európai Uniós programnak is a magyarországi gondozója: www.tpf.hu .

6. Megválaszthatod-e, hogy hol szeretnél tanulni, mint Erasmus diák?

Bizonyos értelemben nem, mivel csak olyan külföldi felsőoktatási intézményekben lehet tanulni, amellyel az intézménynek erre vonatkozólag szerződése van. Bizonyos értelemben viszont igen, hiszen a rendelkezésre álló lehetőségek közül Te választhatod meg az érdeklődésednek és nyelvtudásodnak legmegfelelőbbet.

7. Mik a kiutazó hallgató feladatai?

 • Beiratkozás a következő félévre.
 • Diákigazolvány érvényesítése.
 • Gondoskodni az utazásról, repülőjegy foglalásról, stb.
 • Biztosítások /beteg-poggyász/ megkötése.
 • Tanulmányok egyeztetése a tanszéki koordinátorral.
 • Egyéni tanrend kérelmezése a Kreditátviteli és Tanulmányi Bizottságnál. (Letölthető dokumentum: Külföldi tanulmányok elismertetésének menete.)
 • Megérkezéskor a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda és a koordinátor értesítése e-mailen.
 • Folyamatos kapcsolattartás a Nemzetközi Kapcsolatok Irodával.
 • Visszaérkezéskor a hallgató köteles leadni a külföldi intézmény által adott eredeti dokumentumokat illetve köteles az on-line beszámolót elkészíteni.
 • A hallgató a külföldi tanulmányok elismertetése céljából kérelmet nyújt be a Kreditátviteli és Tanulmányi Bizottsághoz a külföldön hallgatott kurzusok részletes leírásával együtt. (Letölthető dokumentum: Külföldi tanulmányok elismertetésének menete.)

8. Milyen dokumentumokkal találkozhatsz az Erasmus program során?

 • Ösztöndíjszerződés: amennyiben a küldő intézmény ösztöndíjban részesít, erről szerződés készül, amely pontosan rögzíti a tanulmányok időtartamát, a fogadó intézményt és a megítélt ösztöndíj nagyságát. A szerződés 2 eredeti példányban készül.
 • Tanulmányi Szerződés (Learning Agreement): Kiutazásod előtt tanulmányi szerződést kell kötni, amely rögzíti a külföldön tanulni kívánt tantárgyakat, illetve azok kredit értékét. Ezt a szerződést a küldő és a fogadó intézmény, valamint az ösztöndíjas írja alá, tehát valamennyi érintett fél egyetértését fejezi ki.
 • Végbizonyítvány (Transcript of Records): Ezt a dokumentumot a külföldi intézmény bocsátja ki. Tartalmazza a külföldi intézményben felvett tárgyakat, azok kredit értékét, illetve a megszerzett osztályzatot. Ez a legfontosabb dokumentum, mely igazolja külföldi tanulmányaidat, és alapot szolgáltat a külföldi tanulmányok itthoni elismeréséhez.
 • Hallgatói beszámoló: Ezt hazaérkezésed után on-line kell kitölteni és elküldeni a Tempus közalapítvány felé. Ennek elsősorban az a célja, hogy megismerjük véleményedet az Erasmus programmal kapcsolatban. A begyűjtött hallgatói vélemények alapján tudunk módosítani, javítani a helyi eljárásrenden, illetve kritikáitokat, megjegyzéseiteket az illetékesek felé tudjuk továbbítani.

     Valamennyi dokumentum eredeti példányát a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda iktatja.

9. Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlattal kapcsolatos pályázatot egy időben írjuk ki a többivel, de folyamatosan pályázható. A szakmai gyakorlat helyét a hallgatónak kell megkeresnie.

Információt a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda munkatársaitól lehet kérni.

10. Az Erasmus hallgatók jogai és kötelezettségei

Erasmus státusz illet meg minden olyan hallgatót, aki megfelel az Erasmus program által támasztott feltételeknek, és akit intézménye kiválaszt arra, hogy egy külföldi partnerintézményben tanulmányokat folytasson. Mindkét intézménynek az Európai Bizottság által adományozott Erasmus University Charter-rel kell rendelkeznie.

Az Erasmus diákot a következő jogok illetik meg:

 • Tanulmányi Szerződés, amit a küldő és a fogadó intézmény köt a hallgatóval kiutazása előtt. Ez a háromoldalú szerződés tartalmazza a tervezett külföldi tanulmányok részleteit, beleértve a megszerzendő kreditek számát is.
 • Tanulmányi átirat (Transcript of Records), amelyet a fogadó intézmény állít ki a hallgató külföldi tanulmányainak végén. Ez a dokumentum fogja tartalmazni az elért eredményeket, valamint a megszerzett kreditpontokat és érdemjegyeket.
 • Az Erasmus tanulmányút alatt megszerzett, a Tanulmányi Szerződésben foglaltakkal összhangban álló kreditek teljes elismerése a küldő intézményben.
 • Mentesség az alól, hogy a fogadó intézményben tandíjat, regisztrációs, vizsga, laboratóriumi használati vagy könyvtárlátogatási díjat kelljen fizetnie az Erasmus tanulmányok időtartama alatt.
 • Hallgatói ösztöndíj a küldő ország részéről a külföldi kinttartózkodás időtartamára.

Az Erasmus diák kötelezettségei:

 • Betartani a küldő intézménnyel, valamint a Nemzeti Irodával kötött szerződések szabályait és előírásait.
 • Bármilyen, a Tanulmányi Szerződést érintő változásról azonnal írásban megegyezni a küldő és a fogadó intézménnyel.
 • Az előzetes megállapodások szerint eltölteni a teljes tanulmányi időszakot a fogadó intézményben, beleértve a vizsgák vagy egyéb értékelési formák időszakát, valamint tiszteletben tartani a fogadó intézmény szabályait, rendelkezéseit.
 • Visszaérkezést követően on-line beszámolót készíteni az Erasmus tanulmányokról.

Mi a teendő probléma esetén?

 • Azonosítsd a problémát és ellenőrizd az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
 • Vedd fel a kapcsolatot a tanszéki/kari/intézményi kordinátorral és kövesd a küldő intézményed hivatalos kérelmezési ügymenetét.
 • Ha a problémát nem sikerül megoldani, vedd fel a kapcsolatot a Nemzeti Irodával.

Tempus Közalapítvány / LLP Nemzeti Iroda: www.tpf.hu .

Erasmus intézményi koordinátor:

Máthé Katalin - katalin.mathe@nyf.hu
Nemzetközi Kapcsolatok Iroda
4400 Nyíregyházi Főiskola, Sóstói út 31/b.
Tel: 42/599-495

11. Letölthető dokumentumok


III. KIUTAZÓ OKTATÓKNAK

1. Mit jelent a külföldi oktatói mobilitás?

Az Erasmus program keretében az Európai Unió országainak valamely felsőoktatási intézményében lehet oktatási tevékenységet folytatni. A kint tartózkodás időtartama nincs időhöz kötve, de minimum 5 tanítási órát kötelező megtartani.

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, illetve a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus program tantervfejlesztési tevékenységeire.

2. Ki lehet Erasmus oktató?
 • Az intézmény által megszabott feltételek mellett az vehet részt az Erasmus programban:
 • aki magyar állampolgár (vagy tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • aki főállású, félállású vagy óraadó oktatója valamely államilag elismert diplomát adó intézménynek;
 • aki a tanszéke/intézménye által kiírt és elbírált pályázaton kiválasztottak;
 • a támogatás megítélésekor előnyt élveznek azok az oktatók, akik először részesülnek Erasmus támogatásban.

3. Milyen juttatásokban részesülhet egy oktató az Erasmus program keretében?

Az Erasmus oktatók támogatásban részesülnek külföldi útjuk során. A támogatás mértéke a külföldi oktatási periódus hosszától, a fogadó országtól függően igen változó lehet.

Az Erasmus támogatás mellett még szükség lehet kiegészítő forrásokra is.

4. Hol és hogyan kell pályázni?

A pályázati kiírásokat minden év márciusától érdemes figyelni a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda honlapján. A pályázati űrlapot és a pályázati kiírást az iroda határozza meg, szakmai segítséget pedig a kari/tanszéki Erasmus koordinátorok nyújtanak.

5. Hol és hogyan juthat bővebb információhoz az Erasmus programról?

A TEMPUS Közalapítvány honlapjáról, mely számos egyéb Európai Uniós programnak is a magyarországi gondozója: www.tpf.hu .

6. Megválaszthatja-e, hogy hol szeretne oktatni, mint Erasmus vendégoktató?

Bizonyos értelemben nem, mivel csak olyan külföldi felsőoktatási intézményekben lehet oktatni, amellyel az intézménynek erre vonatkozólag szerződéses van. Bizonyos értelemben viszont igen, hiszen a rendelkezésre álló lehetőségek közül kiválaszthatja az érdeklődésének és nyelvtudásának legmegfelelőbbet.

Szerződéses partnereink listáját lásd ITT.

7. Mik a kiutazó oktató feladatai?

 • Gondoskodni az utazásról, repülőjegy foglalásról, stb.
 • Biztosítások /beteg-poggyász/ megkötése.
 • Az előadások tartalmának és időpontjának egyeztetése a fogadó intézménnyel.

Visszaérkezéskor az oktató köteles leadni a külföldi intézmény által adott eredeti dokumentumokat, igazolásokat, illetve az oktatói on-line beszámolót el kell küldenie a Tempus Közalapítványnak.

8. Milyen dokumentumokkal találkozhat az Erasmus program során?

 • Oktatói szerződés: a küldő intézmény ösztöndíjban részesíti az Erasmus vendégoktatót, melyről szerződés készül. Ez pontosan rögzíti a külföldi intézményben eltöltött idő hosszát, a fogadó intézményt és a megítélt ösztöndíj nagyságát. A szerződés 2 eredeti példányban készül.
 • Oktatói beszámoló: Ezt a nyomtatványt hazaérkezés után kell kitölteni. Ennek elsősorban az a célja, hogy megismerjük az oktatók által elvégzett munkát, illetve véleményét az Erasmus programmal kapcsolatban. A beérkezett vélemények alapján tudunk módosítani, javítani a helyi eljárásrenden, illetve az esetleges kritikákat, megjegyzéseket az illetékesek felé tudjuk továbbítani.

Valamennyi dokumentum eredeti példányát az intézmény LLP/Erasmus koordinátora iktatja.

9. Megpályázható intézmények

10. Letölthető dokumentumok


IV. SZEMÉLYZETI MOBILITÁS

1. Mit jelent a külföldi személyzeti mobilitás?

Felsőoktatási intézmények oktatói és egyéb személyzetének, valamint vállalkozások személyzetének képzési célú mobilitása.

A munkatársak képzésének általános célja kétféle támogatási lehetőséget nyújt:

1. Felsőoktatási intézmény munkatársainak mobilitása egy külföldi vállalathoz vagy vállalat munkatársának mobilitása egy felsőoktatási intézménybe
Miért? Tudástranszfer és gyakorlati készségek fejlesztése miatt, ennek formája sokféle lehet: szemináriumok, kurzusok, konferenciák, gyakorlati periódus, átirányítás stb.
2. Adminisztratív és más nem oktató munkatársak mobilitása egy külföldi partner felsőoktatási intézményhez
Miért? Tapasztalatszerzés, jó gyakorlatok azonosítása és átvétele, jelenlegi munkakör betöltéséhez szükséges készségek továbbfejlesztése, képzés egy külföldi partnerintézménynél.

A személyzeti mobilitásban a kiutazó dolgozó felveheti egyik partnerintézményünkkel a kapcsolatot, vagy maga kereshet külföldi kapcsolatot (céget, vállalkozást, felsőoktatási intézményt stb.).

2. Ki pályázhat?

Adminisztratív, oktatói és nem oktatói személyzet.

3. Hol és hogyan kell pályázni?

A pályázati kiírásokat minden év márciusától érdemes figyelni a Nemzetközi Kapcsolatok Iroda honlapján. A pályázati űrlapot és a pályázati kiírást az iroda határozza meg, szakmai segítséget pedig a kari/tanszéki Erasmus koordinátorok nyújtanak.

A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a küldő és fogadó fél által jóváhagyott munkatervet nyújt be a pályázó. A munkaterv tartalmazza a mobilitás célját, programját és várható eredményeit.

4. Hol és hogyan juthat bővebb információhoz az Erasmus személyzeti mobilitás programról?

A TEMPUS Közalapítvány honlapjáról, mely számos egyéb Európai Uniós programnak is a magyarországi gondozója: www.tpf.hu

5. A személyzet képzésének jogviszonyai – munkaterv

A felsőoktatási intézmények személyzetének felsőoktatási intézmények közötti mobilitása, valamint a felsőoktatási intézmények és vállalkozások közötti mobilitása esetén nincs szükség a küldő, illetve fogadó felsőoktatási intézmény és a személyzet között kötendő kétoldalú szerződésre.
A kiutazónak a mobilitás időtartamára vonatkozóan benyújtott, a küldő és fogadó intézmény által jóváhagyott, és a felek mindegyikének aláírásával ellátott egyéni munkatervet kell követnie.

6. Személyzet mobilitása támogatási szerződés – pénzügyek

A támogatás a külföldi tanulmányút, illetve a személyzeti képzés időtartamára vonatkozó utazási és megélhetési költséghez való hozzájárulás.

7. Mik a kiutazó feladatai?

Gondoskodni az utazásról, repülőjegy foglalásról, stb.
Biztosítások /beteg-poggyász/ megkötése.
Egyeztetés a fogadó intézménnyel.

Visszaérkezéskor a kiutazó köteles leadni a külföldi intézmény által adott eredeti dokumentumokat, igazolásokat illetve beszámolót kell küldenie a Tempus Közalapítványnak és egy példányt aláírva eljuttatni a Nemzetközi Kapcsolatok Irodának.

8. Milyen dokumentumokkal találkozhat az Erasmus program során?

Személyzeti szerződés: a küldő intézmény ösztöndíjban részesíti a kiutazót, melyről szerződés készül. Ez pontosan rögzíti a külföldi intézményben eltöltött idő hosszát, a fogadó intézményt és a megítélt ösztöndíj nagyságát. A szerződés 2 eredeti példányban készül.

Igazolás a kint tartózkodás időtartamáról.
Beszámoló

Erasmus személyzeti mobilitásról szóló kiadvány megtekinthető itt.

Valamennyi dokumentum eredeti példányát az intézmény LLP/Erasmus koordinátora iktatja.
 

2006 (c) Copyright Nemzetközi Kapcsolatok Iroda.
Minden jog fentartva.
Webmester: Köbli Róbert